طراحی یک مدل برای نهادینه کردن آینده پژوهی در دانشگاه آزاد اسلامی
39 بازدید
محل نشر: دانش و پژوهش در علوم تربیتی » تابستان 1383 - شماره 2
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی