پاره ای از مواد قانونی مجازات اسلامی همراه با نظریات اداره حقوقی
37 بازدید
محل نشر: دادرسی » خرداد 1376 - شماره 2
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی