حبس ناشی از تاخیر در پرداخت دین
41 بازدید
محل نشر: مرکز تحقیقات قوه قضائیه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی