ماهیت حقوقی کلان قضائی
39 بازدید
محل نشر: مرکز تحقیقات قوه قضائیه- 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی