نگرشی بر مسئولیت مدنی ناشی از تقسیمات قضائی
40 بازدید
محل نشر: مجله دانشکده حقوق تهران
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی